FORD PRODUCTS 

SẢN PHẨM FORD TẠI VIỆT NAM

FORD RANGER 

Gía từ: 707.000.000 

FORD TERRITORY

Gía từ: 799.000.000 

FORD EVEREST

Gía từ: 1.099.000.000 

FORD TRANSIT

Gía từ: 849.000.000 

FORD EXPLORER

Gía từ: 1.999.000.000 

FORD RAPTOR

Gía từ: 1.299.000.000